RT Praktijk Sterrenkroos

Remedial Teaching & Onderwijsbegeleiding

Voor wie?

De begeleiding is bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs die meer hulp nodig hebben op bepaalde leergebieden van het onderwijs. Dit kan gaan om lezen, spelling en/of rekenen.

Kennismaking

Voor mij is het belangrijk om eerst de wensen van het kind en de ouders in kaart te brengen in een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. In het gesprek zal ik aangeven of ik kan bijdragen aan jullie wensen en of de begeleiding kan starten.

Intake en plan

Na het kennismakingsgesprek wordt er een intakgesprek gepland. Neem bij dit gesprek zoveel mogelijk informatie mee die van belang kan zijn om het handelingsplan zoveel mogelijk op maat te kunnen maken. Denk hierbij aan rapporten, citogegevens, toetsgegevens en schriften van uw kind wanneer deze beschikbaar zijn. Tijdens het gesprek zal ik de huidige situatie in kaart brengen om vervolgens, wanneer gewenst, een handelingsplan op te stellen. Aan de hand van dit handelingsplan kunnen de behandelingen van start gaan.

Begeleiding

De behandelingen zullen 45 minuten duren die plaats kunnen vinden bij mij thuis, op school of bij u thuis. Na de behandeling volgt altijd een gesprek met de ouders om de behandeling te evalueren en wanneer nodig huiswerk mee te kunnen geven.

Evaluatie

Tijdens het evaluatiegesprek zullen de afgelopen behandelingen worden besproken waarbij de vorderingen van uw kind in kaart worden gebracht en afspraken kunnen worden gemaakt over het eventuele vervolg van de behandelingen.      

individueel of groep

Wanneer er meerdere leerlingen hulp behoeven op een bepaald leergebied is het mogelijk om bijles te geven aan een klein groepje leerlingen (maximaal 3). Denk hierbij aan leerlingen die bijvoorbeeld in hetzelfde leerjaar zitten en specifieke onderdelen extra willen oefenen.